Meer informatie

Diversiteit is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. De doorstroom van vrouwen naar topposities gaat té langzaam. Reden voor minister Bussemaker van OCW en de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer om een aanpak voor Vrouwen naar de Top te ontwikkelen. Samen met de werkgeversvoorzitter heeft minister Bussemaker reeds het initiatief genomen om talentvolle vrouwen zichtbaarder te maken. Niet alleen om daarmee een einde te maken aan de discussie dat er niet genoeg geschikte vrouwen voor deze functies zouden zijn, maar ook om het bedrijfsleven gericht op weg te helpen om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen. Leidend bij deze gezamenlijke inzet is dat het aanwezige potentieel aan vrouwen zichtbaar is gemaakt met een Topvrouwendatabank en dat stakeholders, bedrijven, searchbureaus én mannen en vrouwen zelf actief worden aangesproken op het belang van meer diversiteit in de boardrooms van Nederland. Lees hier meer over de aanpak meer vrouwen naar de top.

Jet Bussemaker Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"We weten dat gemengde teams van vrouwen en mannen de beste resultaten opleveren. De bedrijven hebben eerder via de databank van Topvrouwen.nl het vrouwelijk talent op een presenteerblaadje aangereikt gekregen. Nu maken we voor vrouwen zelf ook zichtbaar waar komende jaren beweging in de boardroom plaats gaat vinden. Geschikte vrouwelijke kandidaten kunnen hierdoor in een eerder stadium hun interesse voor een topfunctie kenbaar maken"

Hans de Boer Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW

"Met deze tool wordt de informatie die bedrijven over de benoemingen in Raad van Commissarissen vermelden op hun eigen website op één centrale plek zichtbaar gemaakt. Dat draagt bij aan een open proces waarbij vervolgens de longlist evenveel vrouwen als mannen zou moeten bevatten"

Deze website is gebaseerd op de data uit het onderzoek
"Vrije plekken in RvC's en RvB's". Een onderzoek, netwerkanalyse & routeadvies voor topvrouwen op weg naar de vrije plekken in de top 200 bedrijven'. Het onderzoek laat zien waar de vacatures in raden van bestuur en raden van commissarissen van de top 200 bedrijven in Nederland ontstaan de komende jaren. Wie daar de relevante actoren/stakeholders zijn. En welke netwerk strategieën vrouwen (die 'board ready' zijn) kunnen inzetten om in een raad van bestuur of raad van commissarissen te komen.

Meer informatie over het hoe en wat van de vrijkomende plekken kunt u via de sites van de desbetreffende bedrijven opzoeken. Eventuele onvolkomenheden in de informatie die via deze kaart beschikbaar is, kunt u doorgeven via: info@navigerennaardetop.nl. Dit e-mailadres kan alleen gebruikt worden om onvolkomenheden door te geven.

Voor meer informatie over de Rijksoverheid en het Ministerie van OCW verwijzen wij u naar: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Op de site Topvrouwen.nl is een groep hooggekwalificeerde vrouwen met talent en ambitie in Nederland zichtbaar. Op de site vindt u tevens goede voorbeelden van organisaties die constructief bezig zijn met het invoeren en uitvoeren van hun diversiteitsbeleid. Bedrijven vertellen over wat diversiteitsbeleid hen oplevert, hoe ze het aanpakken en welke tips ze hebben.